سه راه تبدیل ۴۵ درجه

ویژگی های محصول

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

سه راه تبدیل 45 درجه لوله گستر گلپایگان

خاصیت تبدیل قطر لوله به صورت چهل و پنج درجه

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

ضخامت

تعداد در جعبه