سیفون پایه دار کامل

ویژگی های محصول

سیفون پایه دار کامل

سیفون پایه دار کامل لوله گستر گلپایگان

تخلیه سریع سیال بدون گرفتگی در مسیر،حجم بیشتر مخزن آبگیر و جلوگیری از ورود بوی نامطبوع،گلویی بزرگتر و یکپارچه بدون نیاز به اتصال،اتصال آسان و سریع لوله بدون نیاز به کوپله

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

ضخامت

تعداد در جعبه