شیر یکطرفه قفل دار

ویژگی های محصول

شیر یکطرفه قفل دار

شیر یکطرفه قفل دارلوله گستر گلپایگان

جلوگیری از برگشت فاضلاب شهری به داخل ساختمان،جلوگیری از ورود جانوران به داخل ساختمان،قابلیت استفاده به عنوان دریچه بازدید
باز شدن با حداقل فشارسیال

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

ضخامت

تعداد در جعبه