موفه(رابط نروماده )

ویژگی های محصول

موفه(رابط نروماده )

132,000 تومان475,000 تومان

موفه(رابط نر و ماده )لوله گستر گلپایگان

کاربرد بسیار زیاد در سرعت بخشیدن درکار

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

, , ,

ضخامت

,

تعداد در جعبه

, ,