چهار راه ۴۵ درجه

ویژگی های محصول

چهار راه ۴۵ درجه

چهار راه 45 درجه لوله گستر گلپایگان

در طراحی فاضلاب خانگی برای گرفتن دو انشعاب از یک خط اصلی همچنین در ایجاد دو انشعاب ۴۵ درجه یا ۹۰ درجه به جای دو عدد سه راهی جهت صرفه جویی در فضا و تعداد اتصال استفاده می گردد

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

ضخامت

تعداد در جعبه