کوپلینگ ترمزدار

ویژگی های محصول

کوپلینگ ترمزدار

کوپلینگ ترمزدار لوله گستر گلپایگان

نیاز مجری را به گرم کردن لوله مرتفع می کند

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

ضخامت

تعداد در جعبه